El Partit Popular de Benicarló defensa una educació en llibertat i destaca la importància dels centres concertats de la ciutat.

En el ple corresponent al mes de gener, el Grup Municipal del Partit Popular de Benicarló va presentar una moció al voltant de la nova llei Orgànica 3/2020 de 29 de desembre o, com molts coneixem, la LOMLOE o Llei Celaà. Aquesta nova llei, que modifica l'anterior LOE i deroga la LOMCE, recull una sèrie de variacions i canvis que avui en dia el nostre partit i molts col·lectius de ciutadans, docents, famílies, alumnes i titulars d'alguns centres no veuen justificats. Aquesta reforma afecta molts àmbits educatius: a professionals de l'educació, a l'alumnat de les diferents etapes, a l'alumnat d'Educació Especial i als centres d'Educació Concertada. Volíem, en presentar aquesta moció, una reflexió per part de tots els partits polítics, tenint en compte la realitat de la nostra ciutat i com pot afectar la LOMLOE a part de la nostra ciutadania. Per aquest motiu, vam exposar com aquesta llei va en contra de la concertada i de la lliure elecció d'uns pares a l'hora d'escollir quin tipus d'educació volen per als seus fills.

A la nostra localitat comptem amb dos centres concertats: un centre d'Educació Infantil i Primària i un Centre d'Educació Secundària i Batxillerat. Els dos centres, La Consolació i La Salle, són centres que formen part de la història de la nostra ciutat des de fa més de cent anys i han estat a la disposició de la localitat, i de la Conselleria d'Educació, sempre que els han fet falta. Per exemple, quan se'ls ha demanat fer una inversió per a ampliar les instal·lacions per a resoldre problemes d'admissió d'alumnat a Conselleria, s'ha fet, pel bé de tots. I ara, encara que ja fa molt de temps que políticament a la nostra comunitat l'educació concertada ha estat al punt de mira, la nova llei LOMLOE pretén apartar-la totalment de l'oferta educativa.

Com va explicar Izaskun Maura, regidora del Partit Popular: "L'oferta pública, clar que s'ha de defensar, i s'ha de vetllar per ella; l'educació és un dret que tenim. I a l'escola pública se li ha de dotar de tots els recursos necessaris i més. Però, per què ens empenyem que la concertada no pot sumar? Per què no poden escollir els pares? L'escola concertada es regeix per les mateixes normatives que l'escola pública, amb les mateixes obligacions però no els mateixos drets".

La resposta de l'equip de govern de l'Ajuntament de Benicarló va ser d'una falta d'empatia realment esgarrifosa. Per a Xaro Miralles, l'educació concertada és "elitista" i està reservada "a uns pocs, o uns privilegiats", i posa en dubte que en les escoles concertades el ciutadà tinga les mateixes oportunitats de triar, "independentment de la seua condició econòmica i social" i afirma que es fomenta la segregació per raons socioeconòmiques. Realment l'alcaldessa de Benicarló pot dir això quan n'hi ha a la ciutat dos centres concertats pels quals han passat tants i tants benicarlandos, de totes les famílies del poble?