La conversió en zona de vianants del passeig Ferreres Bretó i la Participació Ciutadana


El passat 28 de març va tenir lloc en l'ajuntament un ple en el qual l'equip de govern format per PSPV i Compromís-ERPV va aprovar el pressupost corresponent a l'any 2018. En aquest punt, el vot del Partit Popular va ser en contra, vot que va ser secundat per la resta de l'oposició. Un dels motius pels quals no podíem recolzar aquest pressupost és que s'ha redactat sense tenir en compte a l'oposició i, sobretot, sense informar de res als ciutadans. Per exemple, una de les quantitats més altes és la partida de 350.000 euros destinada a la "peatonalización de Ferreres Bretó", un tema que sembla que l'equip de govern considera de poc calat.


Hem sentit al Partit Socialista prometre als benicarlandos que no realitzarà cap projecte ni actuació important per a Benicarló sense consultar prèviament als ciutadans. Per a ser justs, hem d'admetre que aquesta promesa no s'ha incomplit del tot, però simplement perquè no s'ha realitzat res important i, per tant, no hi ha hagut lloc a cap consulta. Ara que l'Alcaldessa es planteja per fi fer alguna cosa durant la seua legislatura, resulta que l'equip de govern no considera el projecte de conversió en zona de vianants de Ferreres Bretó prou important per a haver d'informar o preguntar als ciutadans. Unes obres que estan pressupostades en 350.000 euros són poc importants? Hem sentit al Partit Socialista defensar en el seu programa electoral que els benicarlandos tenen dret a saber què passa en la seua ciutat, que el seu vot no implica que els governants facen el que vulguen, com si la resta dels representants polítics no opinàrem, com és lògic, el mateix. Senyora Alcaldessa: Si alguna vegada ha cregut en el dret dels benicarlandos a saber i a opinar, li preguem que explique als seus conciutadans en què consistirà la conversió en zona de vianants de Ferreres Bretó i quines conseqüències tindrà, per exemple, en la mobilitat del tràfic, o en l'ocupació de via urbana, o en les possibilitats que pot suposar per als comerços. I fixe's que ja ni tan sols li demanem que ens ho explique a la resta de grups polítics, ja ens agradaria, doncs ha deixat clar en moltes ocasions que donar explicacions no va amb el seu caràcter. En definitiva, la pregunta ja la vam fer en el ple i és molt senzilla si realment es vol contestar: Com s'ha informat i consultat als benicarlandos de la conversió en zona de vianants del passeig Ferreres Bretó?