El Partit Popular de Benicarló ha presentat l’informe de tresoreria que assegura que el regidor popular, José María Serrano, no tenia cap caixa de diners per fer pagaments en metàl·lic a proveïdors de l’Ajuntament en la passada legislatura. Els regidors del grup municipal del Partit Popular van presentar una instància en el consistori sol·licitant este informe al tresorer municipal a ran de les declaracions que l’alcaldessa, Xaro Miralles, va fer en el ple extraordinari del passat 23 de novembre.

L’informe de tresoreria detalla: “que havent pres possessió com tresorer de l’Ajuntament de Benicarló en data 1 d’abril de 2014, esta tresoreria no ha posat a disposició del regidor José María Serrano Forner, fons municipals en metàl·lic per a pagar factures”.