FALTA DE GESTIÓ EN EL CENTRE GERIÀTRIC DE BENICARLÓ

El Centre Geriàtric "Sant Bertomeu" de Benicarló és un centre de convivència destinat a servir de llar a persones majors, i que té com a finalitat oferir un allotjament estable i atenció social, suport en la realització de les activitats de la vida diària, atenció sanitària, rehabilitació de les capacitats funcionals bàsiques i atenció geriàtrica integral, en funció del nivell de dependència dels usuaris. Aquest Centre Geriàtric és gestionat per l’OACSE (Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats), dependent de l'Ajuntament de Benicarló.

Des de fa uns mesos, és palés el malestar del personal auxiliar d'infermeria, que és l'encarregat de l'atenció directa durant les 24 hores del dia a les persones majors, usuàries del Centre. Aquest malestar va sobrepassar ja tots els límits el dia 13 de març quan, en el torn de vesprada, solament hi havia 2 auxiliars per a atendre a les 64 persones majors residents en el Centre, moltes d'elles dependents en fases avançades de deterioració. A partir d'ací, notícies en premsa i comunicats de les treballadores, que han arribat a demanar responsabilitats tècniques i polítiques. Les treballadores denuncien "mala gestió" i "irresponsabilitat", exigeixen responsabilitats i indiquen que les seues propostes per a millorar la situació no han sigut valorades, faltant treballadores per a cobrir totes les necessitats dels usuaris del centre i sent impossible arribar a uns serveis mínims amb el personal actual. Tot això sense cap explicació oficial, però, per part de la regidora que exerceix el càrrec de Presidenta de l'OACSE, per Delegació de l'Alcaldessa de Benicarló. Les preguntes que el nostre grup municipal va formular en el Ple van ser: Què està passant en el Centre Geriàtric per a haver arribat a aquesta lamentable i greu situació? Què s'ha fet i què es pensa fer per a solucionar aquesta situació amb el personal i per a tornar a la normalitat de les relacions entre el personal i l'Organisme Autònom? Els usuaris i familiars esperen respostes i, sobretot, una solució.