PER A ENTENDRE, ESCOLTAR

Com oportunament va ser indicat i explicat en Ple, el grup municipal del Partit Popular de Benicarló va votar en contra de l'aprovació del Pla General Estructural a causa dels efectes perjudicials del PATIVEL, instrument urbanístic autonòmic que ha transformat en sòl protegit la totalitat de la zona litoral nord de Benicarló.

 

Des del grup municipal del Partit Popular considerem que l'equip de govern de Xaro Miralles hauria d'haver formulat les al·legacions necessàries perquè la zona s'excloguera del PATIVEL, mantenint-se com a sòl no urbanitzable comú i no com a sòl no urbanitzable protegit, qualificació que dificultarà en el futur qualsevol possibilitat de desenvolupament urbà sostenible. A més, no compartim els motius o valors que la Conselleria exposa per a considerar que la nostra zona litoral nord haja de ser susceptible d'aquesta especial protecció. Considerem, de la mateixa manera que l'àmplia majoria dels propietaris d'aquest sòl, que no existeixen en la nostra zona litoral nord recursos o valors amb la rellevància paisatgística que es pretén en el PATIVEL, no sent aplicable la seua preservació com a sòls protegits. Entenem, per tant, que des de la Conselleria no s'ha realitzat un procés d'avaluació rigorós i degudament justificat, impedint així qualsevol possibilitat de desenvolupament futur sostenible. En definitiva: per a entendre, escoltar, doncs si alguna cosa va quedar clara en la sessió plenària, va ser que l'equip de govern no va formular cap al·legació al PATIVEL respecte a la motivació de tan especial protecció perquè comparteix els criteris de la Conselleria, i que l'aprovació del Pla General Estructural no obstava al fet que l'equip de govern, si és que no compartia les motivacions del PATIVEL, haguera pogut formular al·legacions, i fins i tot recórrer en via contenciosa. Però la crua realitat és que, per algun motiu encara incomprensible per a molts ciutadans, Xaro Miralles aplaudeix les conseqüències del PATIVEL, malgrat estar enterrant amb la seua complaença el futur de la zona litoral nord de Benicarló.

 

Juan Antonio Mañá Ferrer

Portaveu PP Ajuntament Benicarló